U

Start » Advenica blir medlem i The Node Pole Alliance

Advenica blir medlem i The Node Pole Alliance

Cybersäkerhetsföretaget Advenica blir medlem i expertnätverket The Node Pole Alliance. Nätverket utgörs av den högsta nivån av internationell expertis för de som vill investera i datacenter i norra Sverige. 

The Node Pole, även känt som datacenterregionen är ett samarbetsprojekt mellan Luleå, Piteå och Boden. Samarbetet är till för att stödja bolag som vill investera i regionen med unika förutsättningar att erbjuda en kombination av förnybar energi, kallt klimat, god infrastruktur och hög kompetens.

I The Node Pole Alliance kombineras kunskap och erfarenheter från många olika slags branscher med partners från moln, teknologi och byggteknik. Det är en ideell organisation som vägleder investerare till norra Sverige med högsta kvalitet av högteknologisk industri.

För att vårt samhälle ska klara av att navigerar sig framåt mot en lysande digital framtid, så kräver det att organisationer tänker på det digitala ansvaret när processer automatiseras och att man kan säkerställa att rätt information blir tillgänglig för rätt person eller system och under inga omständigheter hamnar på villovägar. Som medlem i The Node Pole Alliance, kommer Advenica kunna erbjuda säkerhetsklassade produkter som gör det möjligt att koppla samman produktion och IT, samtidigt som integriteten säkras.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.